Mae prosiect Catalyst bellach wedi cau’n swyddogol.

Diolch i’r holl fusnesau yng Nghymru ac Iwerddon sydd wedi gweithio gyda Catalyst .

Dymunwn y gorau i chi i’r dyfodol.

Ynglŷn â Phrosiect Catalyst

Roedd Catalyst yn brosiect peilot Cymru ac Iwerddon trawsffiniol a ddefnyddiodd thema cynaliadwyedd i yrru ac ysbrydoli arloesedd ym musnesau Cymru ac Iwerddon o’r sectoray bwyd a diod a gwyddor bwyd, dau o dri maes blaenoriaeth rhaglen Cymru Iwerddon.

Y prif bartner oedd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac ymunodd Cyngor Sir Carlow, WRAP Cymru, Cyngor Sir Tipperary a’r Sefydliad Technoleg, Carlow â hi.

Ariannwyd prosiect Catalyst yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Cymru Iwerddon. Mae rhaglen Cymru Iwerddon yn chwarae rôl hollbwysig wrth helpu i feithrin partneriaethau a chysylltiadau busnes trwy brosiectau trawsffiniol rhwng siroedd arfordirol Dwyrain a De- Ddwyrain Iwerddon a Gorllewin Cymru.

Catalyst mewn Niferoedd

Lawrlwythwch ein llyfryn diwedd prosiect i ddarganfod mwy am Catalyst, gan gynnwys rhai o’n hastudiaethau achos.