Catalyst 

Cynllun peilot i hybu arloesi ymysg busnesau yn y sectorau gwyddor bywyd a bwyd a diod. Gyda chymorth €1.3m o arian yr UE trwy raglen Iwerddon a Chymru, mae’r prosiect yn dod â phartneriaid o’r ddwy wlad at ei gilydd i ddatblygu cynnyrch a phrosesau newydd yn eu meysydd.

Coleg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw’r prif sefydliad sy’n gweitho gyda WRAP Cymru, Sefydliad Technoleg Carlow, Cyngor Sir Tipperary a Chyngor Sir Carlow.

Bydd y cynllun yn gweithio gyda 60 o fusnesau i ddatblygu cynhyrchion arbenigol newydd, cyrraedd marchnadoedd newydd a sicrhau bod deunydd pecynnu yn dod o ffynonellau cynaliadwy a chyfyngu’r defnydd ohono.