What: Sesiynau Cymhorthfa Un i Un mewn Cydymffurfiaeth Diogelwch Bwyd ar gyfer Busnesau Bwyd a Diod gyda Katie Young

Ble: Bar Saint James,30 Uplands Crescent, Uplands, Abertawe, SA2 0PB

Pryd: Dydd Iau 20 Chwefror 2020 09.30am – 4.30pm

Cost: Cost: Am ddim (Bydd gwerth y cymorth yn cael ei gynnwys dan de minimis, rhagor o fanylion isod)

Title: Sesiynau Cymhorthfa Un i Un mewn Cydymffurfiaeth Diogelwch Bwyd ar gyfer Busnesau Bwyd a Diod gyda Katie Young

Gyda mewnwelediad fel cyn Swyddog Iechyd yr Amgylchedd profiadol gyda’r Awdurdod Addysg Lleol, mae Katie’n cynnig cefnogaeth diogelwch bwyd i fusnesau bwyd bach a chanolig eu maint, sy’n eu galluogi nhw i gadw ‘un cam cadarnhaol ar y blaen’ ar gydymffurfiaeth.

Yn aml, mae gan berchnogion / entrepreneuriaid busnesau bwyd y syniadau a’r cymhelliant i greu a gweini cynhyrchion bwyd sy’n blasu’n wych, ond mae diffyg gwybodaeth gyfreithiol ragweithiol, a pharhaus a’r adnoddau technegol ganddynt i sicrhau eu bod yn gweithredu’n gyfreithiol bob dydd ac wrth ddatblygu cynhyrchion/ryseitiau newydd.

Mae gan Katie gyfoeth o brofiad yn y meysydd canlynol:

  • Rheoli alergenau: o gaffael i’r gwerthiant terfynol
  • Gwybodaeth Bwyd ar gyfer Rheoliadau Defnyddwyr: o labelu i werthiant bwyd ar-lein
  • Egwyddorion HACCP
  • Adnewyddu Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd
  • Dosbarth meistr mewn Bwyd Diogelach, Gwell Busnes
  • Hanfodion SALSA
  • Archwilio Mewnol: Egwyddorion a Thechnegau
  • Ysgrifennu Manyleb y Cynnyrch Terfynol
  • Cymeradwyaeth y Cyflenwr: “ni cheir afal pêr o bren sur”

https://www.beacon-compliance.co.uk/