Beth: Sesiynau Cymhorthfa 1-1 gyda’r ymgynghorydd Datblygu Busnes, David Nicholas

Ble: The Hive, Cefn yr Adeilad, 75 Uplands Cres, Abertawe SA2 0EX & Bar Saint James,30 Uplands Crescent, Uplands, Abertawe, SA2 0PB

Pryd: Dydd Mawrth 11 Chwefror 2020: 09.30am – 5.30pm a Dydd Mercher 12 Chwefror 2020 09.30am – 5.30pm

Sesiynau wedi’u Teilwra Catalyst mewn Datblygu Busnes ar gyfer Busnesau Bwyd a Diod gyda David Nicholas

David Nicholas

Dai yw’r Uwch Reolwr Marchnata yn Antur Cymru ac mae’n rheolwr marchnata a busnes profiadol a hynod greadigol ac yn Gyfarwyddwr Sefydlu ar The Curious Cheese Co gyda chefndir mewn datblygu cynhyrchion newydd a Marchnata ar y Cyfryngau Cymdeithasol. Mae’n arbenigo mewn creu brandiau bwyd.

Mae gan Dai Radd Meistr mewn Marchnata a 28 mlynedd a mwy o brofiad yn y Sector Preifat a Chyhoeddus ar ôl gweithio gyda:

-Busnes Cymru

-Scarlet’s Rugby: Ymgynghorydd Marchnata.


-The Curious Cheese Co ‘Innovating Foods’: ryseitiau, creu brandiau, datblygu cynhyrchion a lansio 6 ystod blasau ‘The Curious Cheese Co’.

-Croeso Cymru: Ymgynghorydd Marchnata Busnes-i-Fusnes.


-Celtic Inns: Rheolwr Marchnata ar gyfer yr ystâd o 55 o dafarndai.


-Tomos Watkin, ‘Great Ales of Wales’: Brandio a lansio OSB, BB, Merlins Stout, Cwrw Haf Cask Ales a XXXX Dark a chwrw go iawn mewn casgen LBA i gwrw masnach rydd a photel i mewn i becynnau lluosog y DU.

-LBS Builders Merchants: Rheolwr MarchnataMae wedi mynd â chynhyrchion bwyd a diod i’r farchnad o’r rysáit a’r greadigaeth, brandio a lansio i wasanaethau cyfanwerthu, adwerthu a bwyd. Mae ganddo brofiad manwl o hyrwyddo bwytai ac mae’n arbenigo mewn twristiaeth ar ôl bod yn Ymgynghorydd Marchnata Arbenigol Ledled Cymru ers dros 5 mlynedd. I ddechrau, cymhwysodd Dai fel Dylunydd Graffig ac mae’n cyfuno’i sgiliau dylunio creadigol gyda chysyniadau marchnata creadigol a’u cyflwyno.