Pryd: Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018: 9.30am – 2.00pm

Ble: Gwesty Mariott, Abertawe.

Cost: Rhad ac am ddim

Trosolwg: Am 17 mlynedd mae William Thomas wedi bod yn dod â bwyd a diod yn fyw fel ysgrifennwr copi creadigol, dylunydd gwe ac ymgynghorydd brandiau. O becynnu, labeli gwin a bwydlenni i wefannau, addurno a phost hyrwyddo, mae William yn ysgrifennu’r disgrifiadau a’r straeon sy’n tynnu dŵr o’r dannedd ac yn rhoi’r nwyddau yn y basgedi. Mae wedi gweithio i enwau’r stryd fawr megis M&S, a chwmnïau Sainsbury a Morrison, yn ogystal â llawer o gynhyrchwyr crefft bach a busnesau teuluol.

Bydd y gweithdy hwn gan Catalyst yn galluogi’ch busnes i ddefnyddio dulliau ymarferol er mwyn dysgu sut i wella ansawdd eich copi, gan roi ystyriaeth benodol i becynnu, gwefannau, mannau gwerthu a gweithgareddau hyrwyddo. Ar ddiwedd y sesiwn byddwch yn gadael gyda chynllun gweithredu personol y gallwch ei ddefnyddio i helpu i ymgorffori deilliannau’r gweithdy yn eich busnes.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cinio rhwydweithio ac yn darparu cyfle i’ch busnes ddysgu am offer, adnoddau a chymorth pellach sydd ar gael gan brosiect Catalyst.

I gael rhagor o wybodaeth am William Thomas, edrychwch ar ei wefan.

Pwy sy’n gymwys: Bydd y digwyddiad hwn o ddiddordeb penodol i fusnesau bwyd a diod sydd wedi’u lleoli yn Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Niferoedd yn gyfyngedig i un fesul cwmni.

Y Lleoliad: Gwesty Mariott, Ardal Forol, Abertawe. SA1 3SS. Mae parcio rhad ac am ddim ar gael i bawb sy’n mynychu’