Marchnata i Fwydgarwyr gayda Andrew Whitty

Beth:1-1 Sesiynau Cymhorthfa gydag Andrew Whitty: Marchnata i Fwydgarwyr

Ble: The Hive, Cefn yr Adeilad, 75 Uplands Cres, Abertawe SA2 0EX

Lle parcio cyfyngedig rhad ac am ddim ar gael.

Pryd:Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019: 09.30am – 4.30pm

Cost: Am ddim (Bydd gwerth y cymorth yn cael ei gynnwys dan de minimis, rhagor o fanylion isod)

Sesiynau Cymhorthfa wedi’u Teilwra i Fusnesau Bwyd a Diod gydag Andrew Whitty: Marchnata i Fwydgarwyr

Oes gan eich busnes bwyd a diod broblem benodol o ran brandio, y cyfryngau cymdeithasol neu wefan a chyfathrebu yr ydych chi’n cael anawsterau gyda hi?

Ar 2 Gorffennaf, bydd Prosiect Catalyst yn cynnig sesiynau cymhorthfa 1 i 1 gyda’r arbenigwr bwyd a diod Andrew Whitty: http://www.andrew-whitty.com/. Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal yn The Hive, Abertawe er mwyn eich helpu chi i ddatrys heriau o ran brandio, y cyfryngau cymdeithasol, y wefan, hysbysebu digidol a ffotograffiaeth bwyd.

Nid oes cost i fynychu un o sesiynau cymhorthfa Catalyst ac mae pob slot yn para 50 munud.