Beth: Delweddau ac Instagram: Creu gwell delweddau bwyd a diod i gynyddu’r ymgysylltiad â chwsmeriaid.

Ble: Clwb Golff a Sba Machynys, Nicklaus Avenue, Machynys, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 2DG. 

Darperir lle parcio am ddim. Lleoliad yn agos at orsaf drenau Llanelli.

Pryd: Dydd Iau 28 Mawrth 2019: 09.30am – 4.00pm

Cost: Am ddim

Ffotograffiaeth, Delweddau ac Instagram ar gyfer busnesau Bwyd a Diod

Ydych chi erioed wedi meddwl sut a pham y mae rhai delweddau a ffotograffau bwyd a diod yn neidio allan atoch ar Instagram?

Bydd y gweithdy Catalyst hwn, gyda’r ffotograffydd bwyd a chynnyrch arbenigol, Bradley Lever, a’r masnachwr bwyd Andrew Whitty, yn eich helpu chi i greu gwell delweddau o’ch cynhyrchion a dysgu sut i gael canlyniadau gan ddefnyddio Instagram. 

Bydd Bradley yn eich helpu i ddysgu sut i oleuo, lleoli a chropio delweddau o gynnyrch bwyd a diod trwy ddefnyddio ffôn clyfar, gan gynnwys rhai cynghorion defnyddiol i bwysleisio’ch lluniau. 

Wedyn, bydd Andrew yn edrych ar sut i ddefnyddio’ch delweddau ar Instagram, gan bori i mewn i hashnodau, tagio a monitro’ch canlyniadau. Bydd Andrew hefyd yn rhoi arweiniad ar ble i gael y delweddau stoc gorau a sut gallwch drin a thrafod y delweddau hyn i adlewyrchu’ch brand orau.

Erbyn diwedd y gweithdy hwn, dylech allu tynnu gwell ffotograffau o’ch cynhyrchion a chael dealltwriaeth ehangach o ran pa mor bwysig yw delweddau da i ymgysylltu â chwsmeriaid.