Dewch i ymuno â ni rhwng 6pm ac 8.30pm ar9 Hydref i lansio prosiect Catalyst. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Unit Nineteenyn Abertawe ac fe fydd yn rhoi cyfle i fusnesau rwydweithio ac archwilio cyfleoedd am gymorth gyda staff prosiectau gan samplu amrywiaeth ofwyd stryd lleol a diodydd cyfeillgar i Feganiaid o’r bar dros dro.

Prosiect trawsffiniol newydd a ariennir ganyr UE yw Catalyst gyda’r nod o ddefnyddio cynaliadwyedd i helpu busnesau Cymru ac Iwerddon i greu cynhyrchion a swyddi newydd. Bydd Catalyst yn cefnogi busnesau o’r sectorau Bwyd a Diod a Gwyddorau Bywyd. Partneriaid y prosiect yw Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), WRAP Cymru; Cyngor Sir Carlow, Cyngor Sir Tipperary; Sefydliad Technoleg Carlow.

Beth: Lansiad Prosiect Catalyst

Ble: Unit Nineteen, Little Wind Street, Abertawe. SA1 1EE

Pryd: 9 Hydref 2018, 6pm-8.30pm

Cost: Am ddim