Pryd: Mawrth 5 Chwefror 2019: 9.30am – 4.00pm

Ble: Lounge, Trawler Road, Yr Ardal Forol, Abertawe. SA1 1LB

Cost: Rhad ac am ddim

Trosolwg: Byddwn yn treulio’r diwrnod yn ystod y gweithdy hwn yn edrych ar y cyfryngau cymdeithasol yn 2019, gan gynnwys Instagram, LinkedIn, Facebook a Twitter. Byddwn yn edrych ar yr hyn sydd wedi newid ac yn ystyried sut a pham y dylem bellach droi at farchnata cymdeithasol o ongl Newydd. Gyda chynifer ohonom bellach yn dioddef o flinder y cyfryngau cymdeithasol ac yn mynd yn fwyfwy diamynedd, bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i strategaeth “marchnata diamynedd” ac yn eich tywys chi trwy’r elfennau hanfodol o greu ymgyrchoedd ar-lein sy’n cyflwyno canlyniadau’n gyflym.

Bydd y digwyddiad, a fydd yn cynnwys cinio rhwydweithio, yn rhoi cyfle hefyd i’ch busnes ddysgu am yr offer, yr adnoddau a’r gefnogaeth bellach sydd ar gael gan brosiect Catalyst.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei chyflwyno gan Austin Walters, sef siaradwr profiadol ac uchel ei barch ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae gan Austin gyfoeth o brofiad o ddatblygu a chyflwyno strategaethau marchnata digidol gyda chleientiaid ac o fewn ei grŵp o gwmnïau ei hun.

Pwy sy’n gymwys: Bydd y digwyddiad hwn o ddiddordeb penodol i fusnesau bwyd a diod sydd wedi’u lleoli yn Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Niferoedd yn gyfyngedig i un fesul cwmni.

Y Lleoliad: The Lounge, Trawler Road, Yr Ardal Forol, Abertawe. SA1 1LB. Mae The Lounge yn rhan o ddatblygiad y Meridian Tower. Mae ar ochr y lan o’r marina, nesaf at Quay Three, ychydig ar hyd y ffordd o siop gyfleus y Co-op. Mae maes parcio talu ac arddangos nesaf at y lleoliad.