Y Sefydliad Technoleg, Carlow 

20-22 Awst, 2019.

Ymunwch â ni am weithdy dwys tridiau o hyd i ddatblygu map pecynnu cynaliadwy ar gyfer eich cynnyrch neu fusnes, gyda chymorth arbenigwyr y diwydiant.

Mae’r cyfle hwn ar gael i gyfranogwyr CATALYST yng Nghymru ac Iwerddon.

Mae cyfyngiad llym ar nifer y lleoedd.

Bydd cwmnïau’n cael eu dethol i gymryd rhan yn y cwrs preswyl gan banel adolygu yn seiliedig ar gymhwyster ac addasrwydd ar gyfer y rhaglen.

Er mwyn cofrestru, llenwch y ffurflen hon https://www.surveymonkey.com/r/7TZ6JMS

Agenda