Y 5P: Elw – Cynnyrch – Pecynnu – Plastig – Phobl

Pryd: 28 Mehefin 2018, o 9.30am – 3.30pm

BlePlas Llanelly,
 Stryd y Bont,
 Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3UF

Cost: Am Ddim

Trosolwg:

Estynnir gwahoddiad i gynhyrchwyr a gwneuthurwyr bwyd a diod yng ngorllewin Cymru i ddigwyddiad rhad ac am ddim i ddarganfod sut i leihau costau, creu – neu gynyddu – incwm o gynhyrchion newydd a nodi pecynnau mwy cynaliadwy.

Bydd y digwyddiad, a fydd yn cynnwys cinio rhwydweithio yn rhoi cyfle hefyd i dynnu sylw at yr offer, yr adnoddau a’r cymorth sydd ar gael i gymell arloesedd a thwf cynaliadwy.

Gall busnesau cyfrannog elwa ar gymorth pellach ar ffurf gweithdai a chymorth 1 i 1 hefyd.

Cymhwyster:

Bydd y digwyddiad hwn o ddiddordeb penodol i fusnesau bwyd a diod yn Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Dim ond un lle y cwmni sydd ar gael.

Y LleoliadPlas Llanelly,Stryd y Bont,Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 3UF