Dechreuodd prosiect Catalyst ym mis Chwefror 2018 gydag uchelgais i addysgu BBaChau Cymru ac Iwerddon am thema cynaliadwyedd, gan gynnwys pecynnu, gwastraff a datblygu busnes. Cyflawnwyd hyn drwy ystod helaeth o weithdai, digwyddiadau trawsffiniol, a rhaglenni cymorth targedig 1-i-1. Heb os, yr uchafbwyntiau fan hyn oedd y tri Chwrs Preswtk Ymchwil a Datblygu trawsffiniol (dau dan arweiniad IT Carlow ac un gan PCDDS) a’r tri Chwrs Preswyl Masnach trawsffiniol, gan gynnwys cynrychiolaethau busnes o Gymru ac Iwerddon sy’n mynychu Anuga yn Cologne, Food Matters Live yn Llundain ac Arloesiadau Pecynnu ym Mirmingham.